Have any Questions?

0904615855

Land & Life Magazine

PMC > Magazines > Land & Life Magazine

Land & Life Magazine | Vol.32 – Nghệ An – Bản đồ hành chính cấp huyện & chỉ tiêu phát triển KT-XH

Nghệ An là tỉnh thành có diện tích lớn nhất cả nước. Với vị trí trung tâm của vùng, đồng thời có cả đường biên giới và đường biển đã tạo nên một vị trí chiến lược cho tỉnh trong mối giao lưu kinh tế – xã hội Bắc – Nam và phát triển kinh tế biển, kinh tế đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là các nước Lào, Thái Lan và Trung Quốc.
Nhiệm kỳ mới, Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước với một số chỉ tiêu nội bật như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,5 – 10,5%…

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts