Have any Questions?

0904615855

Land & Life Magazine

PMC > Magazines > Land & Life Magazine

Land & Life Magazine | Vol.31 – Lào Cai – Bản đồ hành chính cấp huyện & chỉ tiêu phát triển KT-XH

Trong hành trình 30 năm tái lập tỉnh gắn với công cuộc đổi mới đất nước, Lào Cai đã đạt được những thành tựu vượt bậc, trên tất cả các lĩnh vực: từ một tỉnh nằm trong top nghèo của cả nước trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Nhiệm kỳ mới, Lào Cai đặt mục tiêu phát triển toàn diện, trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam – Trung Quốc; đến năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc, năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước.

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts