Have any Questions?

0904615855

Magazines

PMC > Magazines

SECURITY MAGAZINE | Vol 18 – Hướng dẫn về đảm bảo an ninh & an toàn trong ngành bán lẻ (Phần 1)

Trong lĩnh vực bán lẻ, ngay cả những sơ suất nhỏ nhất về an toàn và an ninh cũng có thể gây ra những tổn thất vô cùng to lớn. Trộm cắp, gian lận và vi phạm dữ liệu có thể đặt một vết lõm đáng kể vào lợi nhuận… và danh tiếng của doanh nghiệp. Hướng dẫn đảm bảo an ninh và an toàn trong Ngành Bán lẻ là nỗ lực kết hợp của các tổ chức uy tín trên thế giới như: Hiệp hội an ninh, hội đồng bán lẻ, các tổ chức an toàn lao động nhằm giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô trên ngăn chặn và giảm thiểu các vụ phạm tội trong lĩnh vực bán lẻ cũng như giữ an toàn cho khách hàng và nhân viên…

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts