Have any Questions?

0904615855

Dịch vụ Tài chính

PMC > Dịch vụ Tài chính

Chúng tôi đưa ra các dịch vụ tài chính kế toán giúp quản lý bất động sản hiệu quả:

  • Xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm và kiểm soát chênh lệch
  • Báo cáo tài chính hàng tháng
  • Tính toán và lập hóa đơn thanh toán chi phí
  • Tính toán và lập hóa đơn bảo trì ở các khu vực công cộng
  • Lập hóa đơn và thu phí thuê hàng tháng
  • Gửi biên lai thu tiền cho khách thuê qua thư điện tử
  • Đối chiếu bản sao kê của ngân hàng

Xây dựng và duy trì các chính sách, thủ tục hợp lý tạo điều kiện thuận lợi khách thuê, bao gồm việc tư vấn các mẫu hợp đồng phù hợp với từng nhà thầu và các chuyên gia tư vấn, cung cấp đội ngũ nhân sự cho các công tác phục vụ khách thuê.

Chúng tôi có bộ phận kế toán hỗ trợ xử lý các hóa đơn của các nhà thầu và theo dõi chi phí công việc.

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts