Have any Questions?

0904615855

BAN QUẢN TRỊ

Ban quản trị chung cư do một chủ sở hữu hoặc nhiều chủ sở hữu thành lập. PMC tư vấn thành lập ban quản trị toà nhà.

Quản lý bất động sản

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts