Have any Questions?

0904615855

Quản lý rủi ro

PMC > Quản lý rủi ro

Dịch vụ quản lý rủi ro bất động sản công nghiệp bao gồm một loạt các dịch vụ chuyên biệt nhằm đánh giá, giảm thiểu và giải quyết các rủi ro liên quan đến bất động sản công nghiệp. Các dịch vụ này tập trung vào nhiều khía cạnh của quản lý rủi ro, bao gồm phòng cháy chữa cháy và hiểu biết, tuân thủ các yêu cầu địa phương.

  • Phòng cháy chữa cháy:
  • Tiến hành đánh giá rủi ro cháy để xác định các mối nguy tiềm ẩn trong bất động sản công nghiệp.
  • Thực hiện các biện pháp phòng cháy, như chống cháy, đào tạo an toàn cháy nổ và loại bỏ các nguy cơ.
  • Lắp đặt và bảo trì hệ thống phát hiện và chữa cháy, bao gồm báo động cháy, hệ thống phun nước và bình chữa cháy.
  • Phát triển và thực hành các kế hoạch và quy trình sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho cư dân trong trường hợp cháy.
  • Thực hiện các buổi diễn tập và đào tạo định kỳ cho nhân viên và khách hàng để nâng cao ý thức và kỹ năng xử lý cháy nổ.
  • Hiểu và tuân thủ các yêu cầu địa phương:
  • Cập nhật thông tin về các quy tắc xây dựng, luật phân vùng và quy định an toàn địa phương liên quan đến bất động sản công nghiệp.
  • Tiến hành kiểm tra và đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng tài sản tuân thủ tất cả các quy định liên quan.
  • Tư vấn cho chủ sở hữu và khách hàng về các điều chỉnh và cải tiến cần thiết để đáp ứng yêu cầu địa phương.

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts