Have any Questions?

0904615855

Quản lý rác thải

PMC > Quản lý rác thải

Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, quản lý rác thải hiệu quả là điều quan trọng. Chúng tôi hiểu vai trò trong việc duy trì dự án sạch sẽ và có trách nhiệm với môi trường. Dịch vụ quản lý rác thải toàn diện của PMC được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của bất động sản công nghiệp, đảm bảo rác thải được xử lý, loại bỏ và tái chế một cách hiệu quả, thúc đẩy sự sạch sẽ và bền vững.

Dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Kiểm tra và lập kế hoạch quản lý rác thải
  • Thu gom và xử lý rác thải
  • Chương trình tái chế
  • Quản lý chất thải nguy hại
  • Chiến lược giảm thiểu rác thải
  • Tuân thủ quy định và pháp luật
  • Tư vấn môi trường

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts