Have any Questions?

0904615855

Land & Life Magazine

PMC > Magazines > Land & Life Magazine

Land & Life Magazine | Vol.55 – Vĩnh Long – Bản đồ hành chính cấp huyện & chỉ tiêu phát triển KT-XH

Nằm tại trung tâm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Vĩnh Long có vị trí thuộc hạ lưu sông Mê Kong, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu. Nhiệm kỳ mới, Vĩnh Long xác định mục tiêu tận dụng những lợi thế sẵn có để phát triển tỉnh theo hướng nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ hiện đại. Tạo bước đột phát về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực; hình thành và phát triển rõ những ngành, sản phẩm mũi nhọn, chủ lực. Phát huy tối đa nguồn nội lực, thu hút nguồn lực bên ngoài để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự – an toàn xã hội.

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts