Have any Questions?

0904615855

Kiểm soát côn trùng

PMC > Kiểm soát côn trùng

Dịch vụ kiểm soát côn trùng tổng hợp của chúng tôi bảo vệ cơ sở, sản phẩm và hàng hóa của bạn, đảm bảo đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về chất lượng, sức khỏe và an toàn. Các giải pháp kiểm soát côn trùng của PMC thiết lập các quy trình thực hành hiệu quả, tuân thủ các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế chặt chẽ nhất.

Chúng tôi tin rằng việc kiểm soát côn trùng bắt đầu từ sự hiểu sâu về từng loại hình dự án:

  • Dịch vụ khử trùng tổng quát: Quản lý gián, động vật gặm nhấm, muỗi và chim. 
  • Quản lý mối và mọt
  • Xử lý rệp
  • Dịch vụ xác định dịch hại
  • Tư vấn dịch hại độc lập

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts