Have any Questions?

0904615855

OSHE Magazine

PMC > Magazines > OSHE Magazine

Tạp chí Life Balance | No.40 | OSHE Magazine – Đô thị hóa tác động PM2.5 và sức khỏe

Số tạp chí lần này chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quí độc giả kết quả nghiên cứu về tác động của đô thị hóa tới nồng độ PM2.5 và gánh nặng sức khỏe do PM.2.5 gây ra. Nghiên cứu chỉ ra rằng quá trình đô thị hóa có thể làm tăng nồng độ PM2.5 trên toàn cầu, mật độ tử vong do PM2.5 (số người chết/100 km2) cũng có mối tương quan thuận với mức độ đô thị hóa ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Sự thay đổi do khí tượng gây ra trong gánh nặng sức khỏe do PM2.5 đã tăng lên cùng với sự gia tăng mức độ đô thị hóa từ năm 1980 đến năm 2018. Nghiên cứu cũng cho thấy thấy nhu cầu cấp thiết phải hiểu được động lực đằng sau sự xuất hiện của các tình huống khí tượng bất lợi và đề xuất các biện pháp giảm thiểu khí hậu phù hợp.

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts