Have any Questions?

0904615855

Land & Life Magazine

PMC > Magazines > Land & Life Magazine

Land & Life Magazine | Vol.39 – Quảng Trị- Bản đồ hành chính cấp huyện & chỉ tiêu phát triển KT-XH

Nhiệm kỳ mới, Quảng Trị xác định công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá, một trong ba trụ cột chính (cùng nông nghiệp và dịch vụ – du lịch) để phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu trở thành địa phương có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025 và đến năm 2030 thuộc nhóm khá của cả nước.
Các chỉ tiêu phát triển của tỉnh sẽ được đề cập chi tiết trọng nội dung Vol.39 của Land&Life.

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts