Have any Questions?

0904615855

Dịch vụ làm sạch

PMC > Dịch vụ làm sạch

PMC cung cấp dịch vụ làm sạch cho mọi loại hình bất động sản với quy mô khác nhau. Chúng tôi hiểu tính phức tạp khi vận hành một dự án kho vận, do đó các giải pháp làm sạch được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. 

Chúng tôi sẽ phối hợp với quý khách hàng để xây dựng kế hoạch dịch vụ làm sạch bao gồm:

  • Làm sạch chuyên sâu
  • Làm sạch định kỳ
  • Làm sạch sau xây dựng
  • Cung cấp thiết bị làm sạch

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts