Have any Questions?

0904615855

Land & Life Magazine

PMC > Magazines > Land & Life Magazine

Land & Life Magazine | Vol.50 – Quảng Nam – Bản đồ hành chính cấp huyện & chỉ tiêu phát triển KT-XH

Sau 25 năm tái thành lâp, trải qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, biển đổi khí hậu, thiên tai, Quảng Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành tỉnh trung bình khá của cả nước và có những bước hồi phục ấn tượng, đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận: Tăng trưởng GRDP hằng năm trung bình 9,35%, quy mô nền kinh tế lên gần 109.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 66,3 triệu đồng,…
Nhiệm kỳ mới, Quảng nam đặt mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tinh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts