Have any Questions?

0904615855

Cẩm nang

PMC > Magazines > Cẩm nang

Cẩm nang thi công sơn cho tòa nhà

Đội ngũ Ban biên tập xin giới thiệu cuốn cẩm nang thi công sơn cho tòa nhà, với mục đích chia sẻ các phương pháp thi công, các loại sơn khác nhau, các tiêu chí lựa chọn sơn và quy trình áp dụng trong việc thi công sơn. Đây là những thông tin thiết thực để việc thi công sơn đạt được chất lượng tốt. Ngoài ra, các lỗi thường gặp liên quan đến sơn, nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa và khắc phục cũng đề cập trong cuốn hướng dẫn này.

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts