Have any Questions?

0904615855

Cẩm nang

PMC > Magazines > Cẩm nang

Cẩm nang quản lý tài chính nhà chung cư – No.1

Đội ngũ Biên tập đã bắt tay biên soạn nên “Cuốn Cẩm nang Hướng dẫn Quản lý Tài chính chung cư”, tập trung vào các hoạt động liên quan đến quản lý, thu chi tài chính của cư dân, Ban quản trị cũng như Công ty Quản lý. Cuốn Cẩm nang được chúng tôi biên soạn dựa trên những tham chiếu về các tiêu chuẩn, chuẩn mực của những quốc gia phát triển và đi đầu về văn hóa nhà cao tầng, bên cạnh đó là những bổ sung, cập nhật để phù hợp với bối cảnh thực tế của đất nước chúng ta – Việt Nam. Theo kế hoạch, Cuốn Cẩm nang này sẽ được thay đổi và cập nhật theo từng năm, bởi chúng tôi ý thức rõ ràng rằng những tiêu chuẩn, chuẩn mực có thể sẽ thay đổi dựa theo quá trình hình thành phát triển của các nền tảng về chỉnh sách cũng như mô hình hoạt động

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts