Have any Questions?

0904615855

OSHE Magazine

PMC > Magazines > OSHE Magazine

Tạp chí Life Balance | No.26 | OSHE Magazine – Ảnh hưởng sức khỏe từ ô nhiễm bếp gas

Đun nấu bằng bếp gas trong các tòa nhà không chỉ là mối đe dọa đối với không khí mà còn đối với sức khỏe con người, vì những thiết bị này là nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà. Bếp gas, đặc biệt là khi không được bảo vệ, có thể là nguồn ô nhiễm không khí chính trong nhà nhưng có thể hạn chế được. Ô nhiễm từ bếp gas có thể làm suy giảm chất lượng không khí trong nhà, và ngay cả việc sử dụng bếp gas ở mức độ khiêm tốn cũng có thể làm con người phơi nhiễm mức độ ô nhiễm không khí trên mức tiêu chuẩn ngoài trời.
Mặc dù ngày càng có nhiều bằng chứng, ô nhiễm không khí trong nhà phần lớn vẫn chưa được kiểm soát. Trong số tạp chí này, chúng tôi tổng hợp các phát hiện và khuyến nghị giảm thiểu rủi ro sức khỏe liên quan đến bếp gas từ các quốc gia khác nhau hy vọng có thể thúc đẩy hành động cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts