Have any Questions?

0904615855

tuyen dung;

PMC >
Giám đốc Dự án kiêm Kỹ sư trưởng

Mã CV: GD – KST Vị trí: Giám đốc Dự án kiêm Kỹ sư trưởng Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh Báo cáo cho: Ban Giám đốc Nhiệm vụ chính Tổ chức…

Read More
Trưởng phòng khai thác cho thuê bất động sản

Mã CV: RLM-140225 Vị trí: Trưởng phòng khai thác cho thuê bất động sản Địa điểm: Thành phố Hà Nội Báo cáo cho: Giám đốc Khối Kinh doanh Nhiệm vụ chính: Làm…

Read More
Nhân viên khai thác cho thuê – Tiếng Hàn

Mã CV: RLE-140225 Vị trí: Nhân viên khai thác cho thuê bất động sản Địa điểm: Thành phố Hà Nội Báo cáo cho: Trưởng phòng khai thác cho thuê bất động sản…

Read More

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts