Have any Questions?

0904615855

giám sát dịch vụ

PMC >
Giám sát dịch vụ

Mã CV: GSDV Vị trí: Giám sát dịch vụ Địa điểm: Hà Nội Báo cáo cho: Tổng Quản lý, Trưởng phòng Dịch vụ Nhiệm vụ chính: Kiểm tra hàng ngày và định…

Read More

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts