Trò chuyện với GĐ chiến lược PMC về chính sách giải cứu thị trường BĐS

Những cuộc tranh luận về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản vẫn chưa có lời kết. Trong khi đó, những giải pháp từ phía Chính phủ cũng chưa thực sự được triển khai đồng bộ. Chúng ta nên có cách tiếp cận nào khi nhìn vào những quan điểm phản biện và nguyên tắc cốt lõi nào để định hướng căn cơ cho một thị trường bền vững?

Sau đây là cuộc phỏng vấn giữa Phóng viên kênh Info TV với ông Nguyễn Hồng Minh - Giám đốc chiến lược của PMC về vấn đề này.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RrN-ggPouRQ[/youtube]  

Share