Thư ký kỹ thuật

Mã CV: TKKT-131107
Vị trí: Thư ký kỹ thuật
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
Báo cáo cho:
 • Kỹ sư trưởng, Trợ lý Kỹ sư trưởng, Giám sát kỹ thuật
Nhiệm vụ chính:
 • Cập nhật chỉ số điện, nước, phiếu báo hỏng, các biên bản sự cố  v.v…để làm báo cáo tuần, tháng, quý đồng thời gửi mail cho cấp trên và các bộ phận liên quan.
 • Quản lý hồ sơ, tài liệu và lập thành từng file riêng biệt, thống nhất và được lưu giữ cẩn thận.
 • Photo các form, biểu mẫu và làm công văn, tờ trình, báo cáo … liên quan đến bộ phận kỹ thuật.
 • Kiểm tra kho, dụng cụ workshop và kết hợp với giám sát để order vật tư. Hàng tháng tổng hợp phiếu nhập, xuất vật tư (bóng đèn, pin, băng dính…) để lên bảng excel tổng hợp nhập, xuất, tồn gửi mail cho bộ phận kế toán.
 • Sắp xếp lịch trực hàng tháng, lịch training hệ thống tòa nhà, bảo dưỡng điều hòa cho phòng kỹ thuật. Thực hiện công tác chấm công, theo dõi các ngày nghỉ… của CBNV trong bộ phận
 • Order văn phòng phẩm và đồ ăn cho bộ phận kỹ thuật.
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp các trường Trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc đã từng làm việc ở các vị trí liên quan đến kỹ thuật tại các công ty hoặc khách sạn.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
 • Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.
 • Có khả năng viết và soạn thảo văn bản.
 • Có khả năng quản lý tốt về hồ sơ, tài liệu và kho kỹ thuật.
 • Có khả năng nói và viết Tiếng Anh thành thạo.
Thời hạn nộp hồ sơ:   31/12/2013
Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ trực tiếp tới: Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà PMC tại thành phố Đà Nẵng – Số 75 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Email: anhndv.pmc@vnpt.vn.

Share