iBMS – Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh

IBMS tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người điều hành tòa nhà để tối ưu hóa sự thoải mái, tiện nghi, an toàn, an ninh và hiệu quả trong những môi trường thay đổi nhanh chóng, ở đó hiệu suất của các tòa nhà và các cá nhân con người, là chìa khóa cho các kết quả kinh doanh tốt hơn.

Chi phí vận hành các máy móc thiết bị ngày càng tăng cao & dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Chịu ảnh hưởng từ những tác động của việc tăng chi phí sử dụng năng lượng, các yêu cầu về thân thiện với môi trường, thiết bị và nhân lực làm việc với hiệu suất thấp, các nhà quản lý đang tìm kiếm các giải pháp có thể giúp họ quản lý & vận hành các máy móc thiết bị một cách tiết kiệm và hiệu  quả  nhất.

Các tòa nhà hiện đại đều sử dụng hệ thống quản lý iBMS

Hệ thống Tích hợp Quản lý tòa nhà  (IBMS) là một trong những giải pháp quan trọng. Những lợi ích về kinh tế của làm việc nhóm được thiết lập, và cho phép sự phối hợp vận hành một cách chặt chẽ giữa các hệ thống chức năng (ví dụ như hệ thống điều hòa không khí và thông gió HVAC, hệ thống chiếu sáng, hệ thống an toàn, cảnh báo an ninh, quản lý năng lượng) sử dụng các giao thức mở theo chuẩn công nghiệp, có thể kiết kiệm một cách đáng kể chi phí cho năng lượng và điều hành. Ví dụ, việc lên kế hoạch hoạt động cho các hệ thống HVAC, hệ thống chiếu sáng, và an ninh của cùng một khu vực có thể làm cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của tòa nhà và tăng năng suất lao động của người vận hành bởi vì chỉ một công cụ lập kế hoạch duy nhất được dùng thay vì phải thiết lập một cách đơn lẻ kế hoạch làm việc cho từng hệ thống chức năng này. Việc lập kế hoạch chung này làm cho các hệ thống tòa nhà hoạt động một cách đúng đắn, đảm bảo khu vực đã được bảo vệ, đèn tắt và hệ thống HVAC ở chế độ chờ cho mục tích tiết kiệm năng lượng tối ưu.

IBMS tổ chức thu thập các thông tin về vị trí địa lý của các tòa nhà, cơ cấu tổ chức của tòa nhà, tình trạng hệ thống cảnh báo và báo động. Mô hình các doanh nghiệp hiện nay cung cấp cho người vận hành "trong nháy mắt" nhận thức về cơ sở vật chất và tình trạng cụ thể của hệ thống, cho dù họ đang giám sát một tòa nhà duy nhất, trên một khuôn viên, trên toàn thành phố hoặc trên toàn cầu. IBMS tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người điều hành tòa nhà để tối ưu hóa sự thoải mái, tiện nghi, an toàn, an ninh và hiệu quả trong những môi trường thay đổi nhanh chóng, ở đó hiệu suất của các tòa nhà và các cá nhân con người, là chìa khóa cho các kết quả kinh doanh tốt hơn.

Mô hình hệ thống iBMS

HỆ THỐNG TÍCH HỢP QUẢN LÝ TÒA NHÀ (IBMS) bao gồm:

1)   Quản lý tòa nhà:

Quản lý tòa nhà và điểu khiển HVAC theo nhu cầu bằng cách cung cấp giao diện cho các giải pháp hệ thống mở hàng đầu và các thiết bị HVAC.

2)   Quản lý An ninh:

Giải pháp của chúng tôi tích hợp thông tin từ hệ thống kiểm soát an ninh, điều khiển truy cập, và các thiết bị theo dõi giám sát, đảm bảo bảo vệ cho con người và tài sản của bạn.

3)   Quản lý An toàn:

Giải pháp của chúng tôi cho phép theo dõi và điều khiển các hệ thống phòng cháy, báo cháy, chữa cháy và kiểm soát khói. Hệ thống này tương thích với chuẩn UL 864 cho điều khiển  và giám sát an toàn dựa trên nền Ethernet.

4)   Quản lý video kỹ thuật số:

Giải pháp của chúng tôi cho phép giám sát các khu vực sử dụng các camera được kết nối trực tiếp với mạng cục bộ LAN, cho phép xem và ghi hình ảnh theo sự kiện và linh hoạt.

5)   Quản lý năng lượng:

Module này giám sát, đánh giá và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, giúp cho việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí

Share