Dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật tòa nhà

PMC cung cấp đội ngũ nhân sự kỹ thuật hoàn chỉnh từ kỹ sử trưởng có kinh nghiệm lâu năm đến các kỹ thuật viên lành nghề. Dịch vụ này là giải pháp với những đơn vị có mạng lưới văn phòng, phòng giao dịch như hệ thống ngân hàng, siêu thị...

Share