Have any Questions?

0904615855

Magazines

PMC > Magazines

Tạp chí pháp luật IIRR | IIRR Legal Review | No. 2 – Chủ đề: Lý thuyết về Luật hợp đồng (Phần 2)

Một hợp đồng cung cấp hàng hóa có thể dựa vào tiêu chuẩn của các loại hàng hóa/sản phẩm để lượng hóa rủi ro. Nhưng đối với hợp đồng dịch vụ là hợp đồng phụ thuộc vào các yếu tố chủ quan của các cá nhân, môi trường, địa điểm, và hoàn cảnh thực hiện hợp đồng, kể cả thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc hợp đồng. Do vậy một luật sư hoặc nhà tư vấn luật khi soạn các hợp đồng này có cần hiểu sâu về các vấn đề hay không? Trên tinh thần đó chúng tôi hiểu cần có sự phối hợp giữa tính phổ quát của nền tảng pháp lý cũng như tính chuyên sâu trong từng công việc …

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts