Have any Questions?

0904615855

cơ hội nghề nghiệp

PMC >
Trưởng phòng khai thác cho thuê bất động sản

Mã CV: RLM-140225 Vị trí: Trưởng phòng khai thác cho thuê bất động sản Địa điểm: Thành phố Hà Nội Báo cáo cho: Giám đốc Khối Kinh doanh Nhiệm vụ chính: Làm…

Read More
Nhân viên khai thác cho thuê – Tiếng Hàn

Mã CV: RLE-140225 Vị trí: Nhân viên khai thác cho thuê bất động sản Địa điểm: Thành phố Hà Nội Báo cáo cho: Trưởng phòng khai thác cho thuê bất động sản…

Read More
Nhân viên khai thác cho thuê bất động sản

Mã CV: RLE-140225 Vị trí: Nhân viên khai thác cho thuê bất động sản Địa điểm: Thành phố Hà Nội Báo cáo cho: Trưởng phòng khai thác cho thuê bất động sản…

Read More
Bếp phụ

Mã CV: CM-02 Vị trí: Bếp phụ Địa điểm: Hà Nội Báo cáo cho: Bếp trưởng, bếp chính Nhiệm vụ chính: Sơ chế và cắt thái chuẩn bị nguyên liệu Làm sạch…

Read More

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: https://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Get In Touch

Latest Posts