Câu chuyện BĐS: Ban quản trị nhà chung cư

Trong chương trình Câu chuyện BĐS trên kênh truyền hình FBNC, TGĐ PMC Nguyễn Hồng Minh, với tư cách khách mời, đã đưa ra những phân tích, bình luận về vai trò và mô hình Ban quản trị nhà chung cư hiện đại.

Phần 1:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NhsyJbyiuYA[/youtube]

Phần 2:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KH03z3WkWiw[/youtube]

Share