Trợ lý Kỹ sư trưởng

Mã CV: TLKST-140303
Vị trí: Trợ lý kỹ sư trưởng
Địa điểm: Hà Nội
Báo cáo cho:
 • Kỹ sư trưởng
Nhiệm vụ chính:
 • Chuẩn bị các công việc của bộ phận trong tuần và cuộc họp bộ phận vào cuối hàng tháng. Kiểm tra và giám sát các công việc của mỗi nhân viên trong ca trực như: Chất lượng, tốc độ giải quyết và độ chính xác. Đảm bảo các nhà thầu phụ đến làm việc với phải theo các tiêu chuẩn của Tòa nhà.
 • Sắp xếp lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống của tòa nhà.Bảo đảm tất cả các công việc hoàn thành đúng lịch trình. Tiến hành sàng lọc và phỏng vấn ứng viên cho vị trí kỹ thuật và kiến nghị để tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật cho Kỹ sư trưởng, kiểm soát hoạt động của Tòa nhà
 • Đảm bảo chi tiêu tổ chức bộ phận trong giới hạn ngân sách
 • Đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả của tất cả các dịch vụ thiết bị liên quan, để duy trì việc xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ cao
 • Đào tạo cho nhân viên
 • Đảm bảo chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng phục vụ Tòa nhà với các tiêu chuẩn cao nhất
 • Giám sát thiết bị và các tiêu chuẩn bảo trì bảo dưỡng, đặc biệt phòng ngừa rủi ro để đảm bảo các thiết bị luôn trong trạng thái phục vụ cao nhất. Kiểm tra và yêu cầu mua các vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động và bảo dưỡng hệ thống.
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp các trường Trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc đã từng làm việc ở các vị trí liên quan đến kỹ thuật tại các công ty hoặc khách sạn.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
 • Khả năng xử lý nhiều công việc
 • Khả năng nói, đọc và viết tiếng Anh
 • Giao tiếp tốt và có kỹ năng về mối quan hệ giữa các đồng nghiệp.
  Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tới: Phòng Hành chính Nhân sự – Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà PMC Tầng 21, Tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Email: hr.pmc@vnpt.vn

Share