Chương trình kiểm tra

Chương trình kiểm tra an toàn là một chương trình tự nguyện dành cho cư dân trong mỗi tòa nhà chung cư.

Đây là một chương trình nhằm đảo bảo tính an toàn cho chung cư khi tiến hành thanh kiểm tra các vấn đề như vật liệu bên ngoài, tính ổn định của kết cấu và hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy của tòa nhà.

Chương trình kêu gọi sự hợp tác sự hợp tác của những chủ sở hữu trong việc cho phép các chuyên gia kỹ thuật thanh kiểm tra tòa nhà phù hợp với các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật.

Sau khi kiểm tra, các chuyên gia kỹ thuật sẽ gửi các bản báo cáo lên Sở Xây Dựng để kiểm nghiệm.

Sau khi hoàn tất việc theo dõi và sửa chữa tòa nhà, Sở Xây Dựng sẽ gửi thư xác nhận cho tòa nhà và cư dân.

Thông tin lưu trữ Tầm quan trọng Hành vi xây dựng trái phép Chương trình kiểm tra Thiết bị điện Hệ thống PCCC Phần dốc hầm chung cư Thang máy Hệ thống gas Hệ thống cấp thoát nước Chống thấm và rò rỉ Bảo trì cửa sổ

Share