Tiếp thị – Cho thuê

PMC hiểu rằng chương trình tiếp thị cho thuê văn phòng là yếu tố không thể thiếu trong việc gia tăng hiệu quả, lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của tòa nhà. Chúng tôi nỗ lực đưa ra các chiến lược và giải pháp tiếp thị nhằm:

  • Thu hút sự quan tâm của công chúng đối với dự án và Chủ đầu tư;
  • Xây dựng hình ảnh thân thiện của Chủ đầu tư và dự án đối với khách hàng;
  • Quảng bá hình ảnh của dự án và Chủ đầu tư đến với khách hàng;
  • Quảng bá thông tin vị trí cần cho thuê đến với khách hàng…

Với chiến lược bài bản và hiệu quả, Chúng tôi sẽ giúp bạn:

  • Phát triển doanh thu cho Chủ đầu tư;
  • Duy trì tỷ lệ diện tích cho thuê cao ngay cả khi tình hình thị trường gặp khó khăn;
  • Thu hút và giữ chân khách hàng tốt nhất…

Bên cạnh đó, các chuyên gia môi giới cho thuê văn phòng của chúng tôi sẽ giúp bạn:

  • Tìm kiếm đối tác cho thuê văn phòng;
  • Bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu trong việc đàm phán các điều khoản hợp đồng;
  • Giám sát quá trình cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng…

Share