Quản lý tài chính

Trong công tác quản lý bất động sản, chúng tôi duy trì công tác kế toán, tài chính một cách mẫn cán giúp quản lý bất động sản hiệu quả:

  • Xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm và kiểm soát cân bằng thu chi;
  • Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm;
  • Tính toán và lập hóa đơn thanh toán chi phí;
  • Tính toán và lập hóa đơn bảo trì ở các khu vực công cộng;
  • Lập hóa đơn và thu phí thuê hàng tháng;
  • Gửi biên lai thu tiền cho khách thuê;
  • Đối chiếu bản sao kê của ngân hàng.

Xây dựng và duy trì các chính sách, thủ tục hợp lý tạo điều kiện thuận lợi khách thuê, bao gồm việc tư vấn các mẫu hợp đồng phù hợp với từng nhà thầu và các chuyên gia tư vấn, cung cấp đội ngũ nhân sự cho các công tác phục vụ khách thuê.

Chúng tôi có bộ phận kế toán hỗ trợ xử lý các hóa đơn của các nhà thầu và theo dõi chi phí công việc.

Share