Báo cáo

Xem tất cả

Chuyên đề

Tạp chí pháp luật IIRR | IIRR Legal Review | No. 6 – Chủ đề: Lý thuyết về luật hợp đồng

Trong số thứ 6 của Tạp chí Pháp luật này, với mong muốn lấp đầy khoảng cách sự bất đối xứng thông tin, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới Quý độc giả về các nguyên tắc của Luật hợp đồng theo hệ thống pháp luật Common Law. Đội ngũ biên tập mong rằng sẽ nhận được các ý kiến đóng góp của Quý độc giả.

Cẩm nang tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu

Cuốn Cẩm nang được chúng tôi biên tập soạn thảo dựa trên những nghiên cứu và tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế cùng với những kinh nghiệm trong quá trình quản lý vận hành các dự án bất động sản với mong muốn đem lại một trải nghiệm sống trọn vẹn cho mỗi cư dân...

Tạp chí pháp luật IIRR | IIRR Legal Review | No. 5 – Chủ đề: Pháp luật về quản lý và vận hành căn hộ (Phần 1)

Chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả Chuyên đề: Pháp luật về quản lý căn hộ. Với mong muốn lấp đầy khoảng cách của sự bất đối xứng thông tin, trong số này, chúng tôi sẽ giới thiệu khái quát về hệ thống pháp luật về quản lý nhà ở/căn hộ ở hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng như một số nước phát triển.

Tạp chí pháp luật IIRR | IIRR Legal Review | No. 4 – Chủ đề: Lý thuyết về Luật hợp đồng (Phần 4)

Trong số thứ 4 của Tạp chí Pháp luật này, với mong muốn lấp đầy khoảng cách của sự bất đối xứng thông tin, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới Quý độc giả về sự so sánh nguyên tắc của Luật hợp đồng theo hệ thống pháp luật Common Law và hệ thống Civil Law.

Tạp chí pháp luật IIRR | IIRR Legal Review | No. 3 – Chủ đề: Lý thuyết về Luật hợp đồng (Phần 3)

Trong số thứ 3 của Tạp chí Pháp luật này, với mong muốn lấp đầy khoảng cách của sự bất đối xứng thông tin, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới Quý độc giả về các nguyên tắc của Luật hợp đồng theo hệ thống pháp luật Common Law.

LEGAL REVIEW

Cẩm nang tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu

Cẩm nang tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu

Cuốn Cẩm nang được chúng tôi biên tập soạn thảo dựa trên những nghiên cứu và tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế cùng với những kinh nghiệm trong quá trình quản lý vận hành các dự án bất động sản với mong muốn đem lại một trải nghiệm sống trọn vẹn cho mỗi cư dân...

Share