Báo cáo

Xem tất cả

Chuyên đề

Ứng phó cấp quốc gia đối với Coronavirus – Lộ trình mở cửa trở lại | AEI

Ứng phó cấp quốc gia đối với Coronavirus - Lộ trình mở cửa trở lại Nguồn: American Enterprise Institute (AEI) Bản dịch bởi IIRR & PMC

Tạp chí Life Balance | No. 2 | OSHE Magazine

Tạp chí Life Balance | No. 2 | OSHE Magazine Chủ đề: Dịch tễ học cơ bản (Phần 1)

Các nguyên tắc y tế công cộng cho giai đoạn tái mở cửa trong dịch COVID-19 | John Hopkins

Các nguyên tắc y tế công cộng cho giai đoạn tái mở cửa trong dịch COVID-19: Hướng dẫn dành cho các Thống đốc Bang Nguồn: Đại học John Hopkins Bản dịch bởi IIRR & PMC

Tạp chí Life Balance | No. 1 | OSHE Magazine

Tạp chí Life Balance | OSHE Magazine Chủ đề: Không lây lan vi khuẩn. Hãy rửa tay sạch

Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

OSHA đã xây dựng bản kế hoạch phòng chống COVID-19 dựa trên các thực hành phòng chống lây nhiễm và vệ sinh công nghiệp truyền thống. Bản hướng dẫn này tập trung vào tầm quan trọng của việc kiểm soát kỹ thuật, kiểm soát hành chính, kiểm soát quy trình an toàn lao động và thiết bị bảo hộ cá nhân ..

Investment Insights

Share