Báo cáo

Xem tất cả

Chuyên đề

Tạp chí pháp luật IIRR | IIRR Legal Review | No. 5 – Chủ đề: Pháp luật về quản lý và vận hành căn hộ (Phần 1)

Đến với chuyên đề tiếp theo của Tạp chí Pháp luật này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả Chuyên đề: Pháp luật về quản lý căn hộ. Với mong muốn lấp đầy khoảng cách của sự bất đối xứng thông tin, trong số này, chúng tôi sẽ giới thiệu khái quát về hệ thống pháp luật về quản lý nhà ở/căn hộ ở hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng như một số nước phát triển.

Tạp chí pháp luật IIRR | IIRR Legal Review | No. 4 – Chủ đề: Lý thuyết về Luật hợp đồng (Phần 4)

Trong số thứ 4 của Tạp chí Pháp luật này, với mong muốn lấp đầy khoảng cách của sự bất đối xứng thông tin, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới Quý độc giả về sự so sánh nguyên tắc của Luật hợp đồng theo hệ thống pháp luật Common Law và hệ thống Civil Law.

Tạp chí pháp luật IIRR | IIRR Legal Review | No. 3 – Chủ đề: Lý thuyết về Luật hợp đồng (Phần 3)

Trong số thứ 3 của Tạp chí Pháp luật này, với mong muốn lấp đầy khoảng cách của sự bất đối xứng thông tin, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới Quý độc giả về các nguyên tắc của Luật hợp đồng theo hệ thống pháp luật Common Law.

Tạp chí pháp luật IIRR | IIRR Legal Review | No. 2 – Chủ đề: Lý thuyết về Luật hợp đồng (Phần 2)

Một hợp đồng cung cấp hàng hóa có thể dựa vào tiêu chuẩn của các loại hàng hóa/sản phẩm để lượng hóa rủi ro. Nhưng đối với hợp đồng dịch vụ là hợp đồng phụ thuộc vào các yếu tố chủ quan của các cá nhân, môi trường, địa điểm, và hoàn cảnh thực hiện hợp đồng, kể cả thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc hợp đồng.

LEGAL REVIEW

Tạp chí pháp luật IIRR | IIRR Legal Review | No. 5 – Chủ đề: Pháp luật về quản lý và vận hành căn hộ (Phần 1)

Tạp chí pháp luật IIRR | IIRR Legal Review | No. 5 – Chủ đề: Pháp luật về quản lý và vận hành căn hộ (Phần 1)

Đến với chuyên đề tiếp theo của Tạp chí Pháp luật này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả Chuyên đề: Pháp luật về quản lý căn hộ. Với mong muốn lấp đầy khoảng cách của sự bất đối xứng thông tin, trong số này, chúng tôi sẽ giới thiệu khái quát về hệ thống pháp luật về quản lý nhà ở/căn hộ ở hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng như một số nước phát triển.

Share