Chia sẻ của TGĐ Nguyễn Hồng Minh nhân ngày 8-3

Phần 1 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=99poKnyyBPM[/youtube] Phần 2
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NpBWfI5bGq0[/youtube]

Share